SDIP v.1.0


SDIP Aplikacja do zarządzania taborem Dynamiczny rozkład jazdy Identyfikacja personelu Intercom Informacja pasażerska Zapowiedzi głosowe Zliczanie potoków pasażerskich Monitoring wideo Dostęp do internetu dla pasażerów SDIP


AWIA SDIP to zintegrowany system wspomagający zarządzanie informacją o ruchu pasażerskim. System składa się z urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe oraz aplikacji zarządzającej dostępnej z poziomu centrum dyspozytorskiego. Urządzenia pokładowe, poprzez moduł centralny, komunikują się z aplikacją zarządzającą, której podstawowym zadaniem jest przetwarzanie, archiwizacja i prezentacja danych. System poprawia jakość oferowanych usług przewozowych poprzez zwiększenie komfortu pasażerów oraz kierującego pojazdem.

AWIA SDIP umożliwia optymalizację i racjonalizację procesu zarządzania taborem. Rozwiązanie dedykowane jest dla pojazdów komunikacji zbiorowej takich jak pociągi, tramwaje, trolejbusy i autobusy. Budowa systemu ma otwarty charakter i pozwala na dowolne zestawienie poszczególnych komponentów.
Konfiguracja systemu oraz zakres udostępnianych funkcji zależy od wymagań klienta i mogą być dostosowane do jego potrzeb.

Dotychczasowe wdrożenia:


Wszystkie urządzenia AWIA SDIP są zgodne z normą: PN-EN 50155:2007 Zastosowania Kolejowe - Wyposażenie elektroniczne stososwane w taborze, jak również TSI PRM.

System został w całości zaprojektowany i jest produkowany w Polsce