SDIP v.1.0System pozwala na komunikację głosową, bazując na nowoczesnych interkomach, gwarantujących bardzo wysoką jakość dźwięku w komunikacji pasażer-maszynista oraz komunikacji załogi pojazdu. Istnieje możliwość instalacji interkomów w wersji analogowej oraz pracujących w technologii IP.