SDIP v.1.0System umożliwia logowanie obsługi pojazdu za pomocą spersonalizowanych kart RFID lub podania numeru służbowego maszynisty. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja personelu oraz określenie ról (maszynista, kierownik pociągu) wraz z przypisanymi im pakietami uprawnień systemu AWIA SDIP.