SDIP v.1.0System składa się z autonomicznych jednostek zliczających opartych o analizę obrazu stereoskopowego. Jednostki zliczające umieszczone są nad każdymi drzwiami pojazdu i realizują zliczanie pasażerów wsiadających i wysiadających dla każdej stacji/przystanku na trasie przejazdu. Dane z poszczególnych jednostek zliczających przesyłane są w czasie rzeczywistym poprzez moduł centralny do aplikacji zarządzającej, która dokonuje analizy i prezentacji otrzymanych danych. Dokładność pomiaru wynosi co najmniej 95%.