SDIP v.1.0System zapowiedzi głosowych emituje komunikaty głosowe o aktualnej pozycji na trasie, zdefiniowane komunikaty specjalne oraz dowolne inne treści. Komunikaty głosowe generowane są przy użyciu syntezatora mowy. Dzięki zastosowaniu syntezatora mowy zasilanie systemu w nowe treści odbywa się w sposób automatyczny, bez konieczności wgrywania materiału audio. System pozwala na emitowanie wielojęzycznych komunikatów głosowych.