SDIP v.1.0Aplikacja zarządzająca wszystkimi urządzeniami pokładowymi systemu AWIA SDIP.

Do podstawowych funkcji aplikacji należy:Konfiguracja systemu oraz zakres udostępnianych funkcji zależy od wymagań klienta i mogą być dostosowane do jego potrzeb.