SDIP v.1.0System obsługuje kamery szlakowe, lusterkowe, pantografowe i kamery do monitoringu wnętrza pojazdu, zarówno w technologii analogowej jak i cyfrowej. Kamery mogą zostać wyposażone w zewnętrzne doświetlacze IR, dzięki którym uzyskuje się poprawę jakości obrazu rejestrowanego przy złych warunkach oświetlenia. Kamery zewnętrzne posiadają dedykowane, podgrzewane obudowy o klasie szczelności IP64, umożliwiające pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. System gwarantuje pełną swobodę manualnego wyboru widoku z pojedynczej kamery lub grupy kamer. Wybór widoku może być inicjowany w sposób automatyczny, na podstawie pozycji GPS pojazdu np. przy wjeździe pojazdu na stację wyświetlany jest obraz z kamer bocznych.

Zapis obrazu z kamer wraz z dodatkowymi parametrami np. pozycja GPS, nazwa przystanku, zdarzenia alarmowe, realizowany jest przy pomocy dedykowanych rejestratorów.